Właściciele Willi Domków Boja cenią sobie współpracę Państwa w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu
wszystkich naszych gości.
1.
Podmiotem utrzymującym Willę Domki Boja, zwanym dalej „Ośrodkiem” jest Arkadiusz Dettlaff.
W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały pobyt z góry przy meldunku .
Wpłata opłaty za pobyt, jak i wcześniejsza wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Opłaty uiszczane są  zgodnie ze ustaleniami.
Wszyscy nasi Goście są zobowiązani do przestrzeganie regulaminu, który upoważnia do bezpłatnego korzystania z wiaty grillowej, parkingu i placu zabaw.
Domki i Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe, doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
 Jeżeli została zrobiona rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu. Ośrodek posiada wyznaczone ( bezpłatne, niestrzeżone miejsca do parkowania ) parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonym miejscu . Do każdego Domku i Pokoju przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe niestrzeżone. Ośrodek nie odpowiada za pojazdy i przedmioty w nich pozostawione (nie jest ich przechowawcą) i nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę.
Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w domku i pokoju lub na terenie Ośrodka. Przebywanie osoby niezameldowanej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek lub pokój, na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.
2.
W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od 22.00 do godziny 8.00.
Gość domku lub pokoju nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Właścicieli, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą zapłacił.
Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
Ośrodek może odmówić przyjęcia gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyli regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu.
3.
Każdorazowo opuszczając domek lub pokój, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte. Opłata za zagubiony komplet kluczy wynosi 300 złotych.
Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy. Stosowny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Ośrodek przyjmuje zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
( Zwierzak posiada aktualną książeczkę szczepień, posiada własny kojec do spania, nie pozostaje bez opieki na terenie ośrodka, nie porusza się „luzem”, każdorazowo w przypadku opuszczenia przez opiekuna terenu ośrodka jest z nim zabierany )
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.
Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Mokrą odzież, bieliznę Goście suszą na zewnątrz domku.
W każdym domku i pokoju znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy umieścić w koszu na zewnątrz obiektu. OBOWIĄZUJE SELEKCJA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH zgodnie z opisem na pojemnikach.
4.
Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
Willa Domki Boja zapewnią gościom:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie Ośrodka
– funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku lub pokoju
– czystość i porządek na terenie ośrodka

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez gości.
Fakt zakwaterowania w Ośrodku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na :utrwalanie wizerunku Gości Ośrodka  na fotografiach, publikacjach , portalach internetowych i nagraniach filmowych i wykorzystywanie utrwalonych materiałów w celach promocyjnych Ośrodka.

Ośrodek jest płatnikiem  opłaty miejscowej ( klimatycznej) , zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.1, ust.2 i art. 19 pkt.1 lit.b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.849  ze zm.). oraz Uchwałą Rady Gminy , OPŁATA JEST WLICZONA W CENĘ POBYTU

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA W DOMKACH I POKOJACH !!!
(poza miejscami wyznaczonymi)